Anàlisis Mediambientals

Tant el medi natural com el medi ambiental que rodeja les poblacions necessiten de gran protecció i sistemes de conservació donat que l’activitat humana és capaç de modificar-los amb gran facilitat. D’aquesta manera, és important evitar la contaminació dels elements que conformen la natura tal que el sòl o les aigües però també evitar augmentar la contaminació de l’aire que envolta les poblacions.
 

ANÀLISIS D’AIGÜES NATURALS
- Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials
- Reglament de protecció dels hàbitats aquàtics
- Ordre ministerial del 27-06-2012 relativa al procediment i als criteris de descontaminació d’aigües subterrànies, en el marc d’un procediment de sòl contaminat.
·         Anàlisis d’aptitud per a la vida piscícola: determinació dels paràmetres físics, químics i biològics per a determinar l’aptitud de l’aigua per a la vida piscícola
·         Anàlisis per la protecció d’habitats aquàtics: determinació dels paràmetres físics, químics i biològics en zones en que s’efectuen treballs i activitats que modifiquen l’estat del terreny pròxims a un curs d’aigua. S’efectua en un punt del curs d’aigua abans de l’obra i en un punt després de l’obra. 
·         Anàlisis d’aigua superficial en un marc de sòl contaminat: determinació dels elements potencialment contaminants del sòl que poden afectar la qualitat de l’aigua superficial.
·         Anàlisis d’aigua subterrània en un marc de sòl contaminat: determinació dels elements potencialment contaminants del sòl que poden afectar la qualitat de l’aigua subterrània.
 

ANÀLISIS D’AIGÜES RESIDUALS
- Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials
- Procediment simplificat d’autorització d’abocaments d’aigües i d’obertura d’estacions depuradores d’aigües residuals en aplicació de la llei 31/2008 , de mesures de reactivació econòmiques.
 
·         Anàlisis d’abocament directe: determinació dels paràmetres físics, químics i biològics dels abocaments al medi després de passar per una estació depuradora. Possibilitat de recollida de mostres mitjançant mostrejador automàtic que permet tenir mostres compostes.
·         Anàlisis d’abocament indirecte: determinació dels paràmetres físics, químics i biològics dels abocaments al sistema de clavegueram. Possibilitat de recollida de mostres mitjançant mostrejador automàtic que permet tenir mostres compostes.
·         Caracterització del funcionament d’una estació depuradora: determinació dels paràmetres físics, químics i biològics de l’entrada i dels abocaments al sistema de clavegueram. Possibilitat de recollida de mostres mitjançant mostrejador automàtic que permet tenir mostres compostes.
·         Anàlisis de l’abocament d’un separador d’hidrocarburs: determinació dels hidrocarburs totals del petroli a la sortida del separador i altres paràmetres que puguin ser potencialment presents a l’aigua abocada.
·         Anàlisis de l’abocament d’un separador d’olis i greixos: determinació dels nivells d’olis i greixos a la sortida del separador i altres paràmetres que puguin ser potencialment presents a l’aigua abocada.
 
ANÀLISIS DE RESIDUS PER L’ADMISSIÓ A EDAR
·         Anàlisis de l’aigua residual d’una fossa sèptica: determinació dels paràmetres físics i biològics necessaris per a la seva admissió a la depuradora.
·         Anàlisis de l’aigua residual d’un separador de greixos: determinació dels paràmetres físics, químics i biològics necessaris per a la seva admissió a la depuradora.
·         Anàlisis de líquids caducats: determinació dels paràmetres físics, químics i biològics necessaris per a la seva admissió a la depuradora.
 
ANÀLISIS DE FANGS
- Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials
·         Anàlisis de fangs provinents d’estacions de depuració: determinació dels paràmetres químics i biològics per avaluar la qualitat dels fangs.
 
ANÀLISIS DE SÒLS
- Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials
- Reglament de sòls contaminats
·         Anàlisis de sòls amb ús de fangs de depuradora: determinació dels metalls presents al sòl abans de l’aplicació de fangs provinents de depuradora.
·         Anàlisis de sòls contaminats: determinació dels elements potencialment contaminants del sòl segons l’activitat contaminant i l’ús destinat al sòl.
 
ANÀLISIS D’AIRE
- Reglament de control de la contaminació atmosfèrica i la seva posterior modificació.
·         Anàlisis de partícules sedimentables: determinació de les partícules sedimentables generades per una activitat humana específica.

COM GESTIONAR ELS RESIDUS DURANT EL CONFINAMENT? COM GESTIONAR ELS RESIDUS DURANT EL CONFINAMENT?
Les deixalles de les persones malaltes no han de ser separades per al reciclatge i s'han de fer un seguit de passos per a llençar-les   Com hem de gestionar les deixalles durant aquest temps de confinament? És una pregunta que moltes persones es fan i que el Govern ha resolt aquesta mateixa setmana amb la publicació ...

Llegir +

Copyright 2020 by KMK