Control Integrado

Els objectius del control integrat són:Prioritzar la prevenció per evitar l'aparició de plagues.
Recomanar l’execució de mesures estructurals per evitar l'accés de plagues a l'interior de les instal·lacions.
Realitzar un seguiment de les plagues i els factors que en determinin la seva presència i desenvolupament.
Identificació de la plaga.
Seleccionar el tractament menys agressiu (priorització de mesures correctores, mecàniques i / o físiques abans que les químiques).
Utilització de mètodes químics en cas que les mesures preventives no siguin suficients. Fent servir els productes que generin el mínim de risc a les persones.
Avaluació dels tractaments.
Educar totes les persones implicades per solucionar el problema amb les plagues

LA CORRECTA GESTIÓ DE RESIDUS EN LES EMPRESES, UN BENEFICI PER A TOTS LA CORRECTA GESTIÓ DE RESIDUS EN LES EMPRESES, UN BENEFICI PER A TOTS
Valorar els residus com a recursos a reutilitzar o reciclar, i eliminar-los de forma segura quan correspongui, són regles a tenir en compte en l'estratègia empresarial, ja que formen part d'un creixement intel·ligent, aporten estalvi, competitivitat i una bona imatge, en una societat que cada vegada valora més la...

Leer +

Copyright 2020 by KMK