Selfaudit ® APP

Nou programari de control intel·ligent per autogestionar les dades del teu sistema APPCC

T'imagines connectar totes les dades relacionades amb la Seguretat alimentària, sincronitzar-les i millorar l'eficiència del teu negoci?

Amb Selfaudit: Simplifica.  Automatitza. Optimitza
              Per què Selfaudit?

Es tracta d'una eina oberta, fàcil i versàtil per a controls (verificacions, inspeccions, etc.) i auditories des del lloc de treball. Concebuda perquè, de forma auto-gestionada, l'usuari creï fàcilment els seus propis formularis de control per complir amb la normativa.

Eficiència: Estalvia temps i diners assegurant una correcta aplicació dels plans d'autocontrol i una custòdia adequada dels registres per a una posterior avaluació i verificació.

Confiança: Incrementa la tranquil·litat i satisfacció dels clients dels teus establiments alimentaris amb un millor control dels PCC.

Traçabilitat: Controla totes les etapes de producció, transformació, distribució dels aliments i satisfacció del client.

Sostenibilitat: Ajuda a protegir el medi ambient eliminant el paper de les tasques diàries.


 Auto-configurable


Configura, modifica i gestiona segons les necessitats del teu negoci.
Genera els teus propis models personalitzats de registres d'inspecció o auditoria. Adapta els camps d'inserció de dades en la APP a través del programa informàtic.


 Multi-centre


Gestiona la informació de forma automàtica i centralitzada.
Excel·lent eina per a empreses amb diversos establiments que permet controlar els processos, la traçabilitat, el seguiment i actuar de forma proactiva en totes les ubicacions necessàries, des de la central. Automatització i rapidesa en el procés de comunicació i resolució d'incidències. Major control a l'instant. Seguretat


Les teves dades estan allotjades en el núvol permetent un accés segur des de qualsevol punt i a qualsevol moment. Sistema SaaS.
Tota la documentació es troba junta i ordenada per fer front a les inspeccions i auditories que es produeixin, tant internes com a externes. Usuaris


Assigna rols i permisos als seus empleats i auditors tant interns com a externs. Modular


Ofereix diferents mòduls que permeten realitzar tant autocontrols com a auditories.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Suport


Perquè el nostre software ofereixi el resultat esperat, és fonamental comptar amb un servei d'atenció a l'usuari. És per això, que a Ecotècnic comptem amb personal de suport tècnic especialitzat en la instal·lació, manteniment i optimització del producte. Atenció personalitzada


Com centre R+D de suport i formació, podem prestar un servei més proper i de qualitat. A més, comptem amb diversos canals d'atenció per al seu posterior seguiment. Actualitzacions


Selfaudit evoluciona contínuament per adaptar-se a les necessitats i requeriments que exigeix el mercat. Documentació


La documentació pot ser exportada a diferents formats digitals (fulls de càlcul, PDF, etc.), donant la possibilitat al client de gestionar i guardar els seus documents.

 
 


 
Selfaudit ®, control intel·ligent del sistema APPCC, permet el registre i control de la normativa actual sobre l'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics des del mòbil o tableta digital, controlant la seguretat i qualitat alimentària des del seu departament de gestió.

Facilitant el treball de supervisió, ja que aquest es pot realitzar de forma immediata des de qualsevol dispositiu informàtic, sense necessitat de desplaçar-se a les zones de treball.


Es tracta d'una eina oberta, fàcil i versàtil per a controls (verificacions, inspeccions, etc.) i auditories des del lloc de treball. Concebuda perquè, de forma auto-gestionada, l'usuari creï fàcilment els seus propis formularis de control per complir amb la normativa.
 
Eficiència: Estalvia temps i diners assegurant una correcta aplicació dels plans d'autocontrol i una custòdia adequada dels registres per a una posterior avaluació i verificació.
 
Confiança: Incrementa la tranquil·litat i satisfacció dels clients dels teus establiments alimentaris amb un millor control dels PCC.
 
Traçabilitat: Controla totes les etapes de producció, transformació, distribució dels aliments i satisfacció del client.
 
Sostenibilitat: Ajuda a protegir el medi ambient eliminant el paper de les tasques diàries.

 
 

disponible a Google Play

 

    


Selfaduit® i Aisa-Tech® son marques registrades al Principat d’Andorra i a Espanya

LA CORRECTA GESTIÓ DE RESIDUS EN LES EMPRESES, UN BENEFICI PER A TOTS LA CORRECTA GESTIÓ DE RESIDUS EN LES EMPRESES, UN BENEFICI PER A TOTS
Valorar els residus com a recursos a reutilitzar o reciclar, i eliminar-los de forma segura quan correspongui, són regles a tenir en compte en l'estratègia empresarial, ja que formen part d'un creixement intel·ligent, aporten estalvi, competitivitat i una bona imatge, en una societat que cada vegada valora més la...

Leer +

Copyright 2020 by KMK