Control integrat de plagues

Prevenció per evitar plagues, seguiment de les plagues... són alguns dels serveis del control integrat que oferim a Ecotècnic

Seguretat alimentària

Plans d’autocontrol alimentari, assessorament sobre seguretat i auditories alimentàries, verificació de la seguretat de la cadena alimentària...

Gestió de residus

Plans de gestió i recollida selectiva de residus: càrnics, sanitaris, hospitalaris, medicaments caducats, químics, peribles...

Gestió ambiental

Assessorament, gestió i tramitació de documents administratius, serveis enfocats a analitzar la qualitat i impacte ambiental de sòls, aigües, aire...

Enginyeria de l’aigua

Tractaments de potabilització i condicionament de l’aigua, peritatges, mesura de cabals, detecció de fuites per correlació, assessorament tècnic...

Laboratori d’anàlisi

Ecotécnic ofereix un servei d’anàlisi, més enllà d’entregar resultats. La proximitat i compromís amb el client són el nostre valor afegit.

Create your account