Seguretat alimentària

Plans d’autocontrol alimentari, assessorament sobre seguretat i auditories alimentàries, verificació de la seguretat de la cadena alimentària...

Gestió de residus

Plans de gestió i recollida selectiva de residus: càrnics, sanitaris, hospitalaris, medicaments caducats, químics, peribles...

Gestió ambiental

Assessorament, gestió i tramitació de documents administratius, serveis enfocats a analitzar la qualitat i impacte ambiental de sòls, aigües, aire...

Enginyeria de l’aigua

Tractaments de potabilització i condicionament de l’aigua, peritatges, mesura de cabals, detecció de fuites per correlació, assessorament tècnic...

Biomassa

Fem instal·lacions de biomassa, venda i subministrament de pèl·let, oferim una àmplia gamma de calderes i estufes...

Selfaudit APP

Eina per fer controls i auditories del lloc de treball. L’usuari pot crear els seus propis formularis de control per complir amb la normativa.

Create your account