POLÍTICA MEDIAMBIENTAL

Ecotècnic S.A., té com a objectiu estratègic la prestació de serveis en l’àmbit del medi ambient i de la salut, al màxim nivell tècnic i competitiu, adaptats a les necessitats del client i causant el menor impacte mediambiental possible.

Ecotècnic S.A. vetlla per la qualitat i per la preservació del medi ambient en totes les àrees de la seva actuació, per la qual cosa, ha implantat un Sistema Integrat de Gestió basat en els requeriments de les normes UNE-ISO 9001:2015 i UNE-ISO 14001:2015

La nostra activitat es fonamenta en el manteniment d’un nivell tècnic elevat, en la innovació permanent, en la gestió eficient dels serveis i en la formació dels millors tècnics.

Per aconseguir aquesta meta, la gerència declara i assumeix  els següents principis:

 • Les necessitats i expectatives dels clients i de les parts interessades i la preservació del Medi Ambient són els criteris per establir el patró de qualitat dels nostres serveis i garantir la satisfacció dels nostres clients.
 • Determinar els riscos i oportunitats aplicables a l’empresa i les accions necessàries per abordar-los, amb la finalitat d’augmentar els efectes desitjables i prevenir els efectes no desitjats.
 • Dotar al personal i als diferents departaments dels recursos necessaris per garantir la qualitat dels nostres serveis i per a la preservació del medi ambient.
 • Fomentar la formació i la responsabilitat encaminades a conscienciar al personal en matèria de qualitat, satisfacció al client i protecció del medi ambient.
 • Complir la legislació mediambiental aplicable a les nostres activitats, així com altres compromisos que es poden establir.
 • Revisar periòdicament la política d’empresa per tal d’adequar-la i millorar-la segons l’evolució de les nostres activitats.
 • Avaluar per anticipat les repercussions sobre el medi ambient de les noves activitats i de les actuals.
 • Potenciar la millora continua del SIG per millorar l’eficiència interna.
 • La Gerència és responsable d’impulsar la implantació de la política i els objectius, comprovant la seva aplicació, per tal de promoure de forma constant la presa de consciència, motivació i participació del personal.

 

Aquesta política és d’obligat compliment per tot el personal de l’empresa i ha de ser entesa i assumida per tots els seus col·laboradors.

La Gerència es compromet a vetllar per la seva aplicació i a revisar periòdicament el seu contingut.

Més informació

Contacta amb nosaltres sense compromís!

  Create your account