Professionals en medi ambient i seguretat alimentària

Darrere de cada projecte d’Ecotècnic hi ha un equip de professionals en medi ambient i seguretat alimentària per portar-lo a terme amb èxit. Persones que donen el millor d’elles mateixes en un entorn de treball amb nous reptes que les impulsa a seguir aprenent. La contínua formació dels tècnics, la posada en comú de les experiències adquirides i la tecnologia capdavantera ens permeten oferir una millor qualificació professional especialitzada.

Ecotècnic el formen un equip tècnic interdisciplinari de gran experiència en el camp del medi ambient i de la seguretat alimentària constituït per biòlegs, nutricionistes, ambientòlegs, tècnics de laboratori i en seguretat alimentària, i operaris especialistes en les diferents àrees d’actuació de l’empresa.

Ecotècnic aposta per una ètica empresarial que vetlla per la salut, la seguretat en el treball i facilita la integració i la igualtat en el treball.

Ecotècnic disposa dels recursos necessaris i adequats per dur a terme l’activitat amb instrumental de mesura pel qual hem desenvolupat procediments normalitzats de treball i documentació tècnica.

Francesc Zamora

President

Xavier Cardete

Gerència

Josep Alcalde

Responsable de finances

Teresa Martínez

Tècnica de finances

Elio Da Silva

Responsable de SAC

Antonio Marinho

Tècnic de SAC

Mercè Coma

Responsable de laboratori

Fran Escoriaza

Tècnic de laboratori

Laura Carreras

Responsable de gestió ambiental

Mariona Tolosa

Tècnica de gestió ambiental

Marta Gonçalves

Tècnica de salut ambiental

Lluís de Oliveira

Tècnic de salut ambiental

Sandra Varela

Tècnica de salut ambiental

Gabriel Troiano

Tècnic de salut ambiental

Albert Blanco

Responsable tècnic control de plagues

Fabián Rodríguez

Coordinador de gestió de residus

Ricardo Linares

Operari de gestió de residus

Hubert González

Responsable d’enginyeria de l’aigua

Xavier Pérez

Coordinador d’instal·lacions

Henry Vázquez

Operari d'enginyeria de l’aigua

Joao David Afonso

Operari d’enginyeria de l’aigua

Alberto Orlando

Operari d’enginyeria de l’aigua

Més informació

Contacta amb nosaltres sense compromís!

    Create your account