Eina per la digitalització de processos i controls operatius

homes mirant ipad Selfaudit app andorra- Ecotècnic Andorra

Per què Selfaudit?

Selfaudit APP és una eina oberta, fàcil i versàtil per a controls (verificacions, inspeccions, etc.) i auditories des del lloc de treball. Concebuda perquè, de forma auto-gestionada, l’usuari creï fàcilment els seus propis formularis de control per complir amb la normativa.

  • Eficiència: Estalvia temps i diners assegurant una correcta aplicació dels plans d’autocontrol i una custòdia adequada dels registres per a una posterior avaluació i verificació.
  • Confiança: Incrementa la tranquil·litat i satisfacció dels clients dels teus establiments alimentaris amb un millor control dels PCC.
  • Traçabilitat: Controla totes les etapes de producció, transformació, distribució dels aliments i satisfacció del client.
  • Sostenibilitat: Ajuda a protegir el medi ambient eliminant el paper de les tasques diàries.

Selfaudit és auto-configurable

Configura, modifica i gestiona segons les necessitats del teu negoci.
Genera els teus propis models personalitzats de registres d’inspecció o auditoria. Adapta els camps d’inserció de dades en la APP a través del programa informàtic.

Selfaudit és multi-centre

Gestiona la informació de forma automàtica i centralitzada.
Excel·lent eina per a empreses amb diversos establiments que permet controlar els processos, la traçabilitat, el seguiment i actuar de forma proactiva en totes les ubicacions necessàries, des de la central. Automatització i rapidesa en el procés de comunicació i resolució d’incidències. Major control a l’instant.

Selfaudit és seguretat

Les teves dades estan allotjades en el núvol permetent un accés segur des de qualsevol punt i a qualsevol moment. Sistema SaaS.
Tota la documentació es troba junta i ordenada per fer front a les inspeccions i auditories que es produeixin, tant internes com a externes.

Selfaudit està pensat pels usuaris

Assigna rols i permisos als seus empleats i auditors tant interns com a externs.

Selfaudit és modular

Ofereix diferents mòduls que permeten realitzar tant autocontrols com a auditories.

Selfaudit ofereix un serevi de suport

Perquè el nostre software ofereixi el resultat esperat, és fonamental comptar amb un servei d’atenció a l’usuari. És per això, que a Ecotècnic comptem amb personal de suport tècnic especialitzat en la instal·lació, manteniment i optimització del producte.

Selfaudit ofereix atenció personalitzada

Com centre R+D de suport i formació, podem prestar un servei més proper i de qualitat. A més, comptem amb diversos canals d’atenció per al seu posterior seguiment.

Selfaudit té actualitzacions

Selfaudit evoluciona contínuament per adaptar-se a les necessitats i requeriments que exigeix el mercat.

Selfaudit i la documentació

La documentació pot ser exportada a diferents formats digitals (fulls de càlcul, PDF, etc.), donant la possibilitat al client de gestionar i guardar els seus documents.

Selfaduit® és una marca registrada al Principat d’Andorra i a Espanya

Altres serveis

Gestió ambiental

Assessorament, gestió i tramitació de documents administratius, serveis enfocats a analitzar la qualitat i impacte ambiental de sòls, aigües, aire...

Control integrat de plagues

Prevenció per evitar plagues, seguiment de les plagues... són alguns dels serveis del control integrat que oferim a Ecotècnic

Desinfecció

Tècnica de sanejament que té com a finalitat la destrucció de microorganismes patògens (bacteris, virus, fongs i protozous) en tots els ambients

Més informació

Vols informació personalitzada? Contacta amb nosaltres sense compromís!

    Create your account