Eina per la digitalització de processos i controls operatius

homes mirant ipad Selfaudit app andorra- Ecotècnic Andorra

Per què Selfaudit?

Selfaudit APP és una eina oberta, fàcil i versàtil per a controls (verificacions, inspeccions, etc.) i auditories des del lloc de treball. Concebuda perquè, de forma auto-gestionada, l’usuari creï fàcilment els seus propis formularis de control per complir amb la normativa.

  • Eficiència: Estalvia temps i diners assegurant una correcta aplicació dels plans d’autocontrol i una custòdia adequada dels registres per a una posterior avaluació i verificació.
  • Confiança: Incrementa la tranquil·litat i satisfacció dels clients dels teus establiments alimentaris amb un millor control dels PCC.
  • Traçabilitat: Controla totes les etapes de producció, transformació, distribució dels aliments i satisfacció del client.
  • Sostenibilitat: Ajuda a protegir el medi ambient eliminant el paper de les tasques diàries.

Selfaudit és auto-configurable

Configura, modifica i gestiona segons les necessitats del teu negoci.
Genera els teus propis models personalitzats de registres d’inspecció o auditoria. Adapta els camps d’inserció de dades en la APP a través del programa informàtic.

Selfaudit és multi-centre

Gestiona la informació de forma automàtica i centralitzada.
Excel·lent eina per a empreses amb diversos establiments que permet controlar els processos, la traçabilitat, el seguiment i actuar de forma proactiva en totes les ubicacions necessàries, des de la central. Automatització i rapidesa en el procés de comunicació i resolució d’incidències. Major control a l’instant.

Selfaudit és seguretat

Les teves dades estan allotjades en el núvol permetent un accés segur des de qualsevol punt i a qualsevol moment. Sistema SaaS.
Tota la documentació es troba junta i ordenada per fer front a les inspeccions i auditories que es produeixin, tant internes com a externes.

Selfaudit està pensat pels usuaris

Assigna rols i permisos als seus empleats i auditors tant interns com a externs.

Selfaudit és modular

Ofereix diferents mòduls que permeten realitzar tant autocontrols com a auditories.

Selfaudit ofereix un serevi de suport

Perquè el nostre software ofereixi el resultat esperat, és fonamental comptar amb un servei d’atenció a l’usuari. És per això, que a Ecotècnic comptem amb personal de suport tècnic especialitzat en la instal·lació, manteniment i optimització del producte.

Selfaudit ofereix atenció personalitzada

Com centre R+D de suport i formació, podem prestar un servei més proper i de qualitat. A més, comptem amb diversos canals d’atenció per al seu posterior seguiment.

Selfaudit té actualitzacions

Selfaudit evoluciona contínuament per adaptar-se a les necessitats i requeriments que exigeix el mercat.

Selfaudit i la documentació

La documentació pot ser exportada a diferents formats digitals (fulls de càlcul, PDF, etc.), donant la possibilitat al client de gestionar i guardar els seus documents.

Selfaduit® és una marca registrada al Principat d’Andorra i a Espanya

Altres serveis

Enginyeria de l’aigua

Tractaments de potabilització i condicionament de l’aigua, peritatges, mesura de cabals, detecció de fuites per correlació, assessorament tècnic...

Control integrat de plagues

Prevenció per evitar plagues, seguiment de les plagues... són alguns dels serveis del control integrat que oferim a Ecotècnic

Seguretat alimentària

Plans d’autocontrol alimentari, assessorament sobre seguretat i auditories alimentàries, verificació de la seguretat de la cadena alimentària...

Més informació

Vols informació personalitzada? Contacta amb nosaltres sense compromís!

    Create your account