Control integrat de plagues

Control integrat plagues andorra

Objectius del control integrat de plagues

  • Prioritzar la prevenció per evitar l’aparició de plagues.
  • Recomanar l’execució de mesures estructurals per evitar l’accés de plagues a l’interior de les instal·lacions.
  • Realitzar un seguiment de les plagues i els factors que en determinin la seva presència i desenvolupament.
  • Identificació de la plaga.
  • Seleccionar el tractament menys agressiu (priorització de mesures correctores, mecàniques i / o físiques abans que les químiques).
  • Utilització de mètodes químics en cas que les mesures preventives no siguin suficients. Fent servir els productes que generin el mínim de risc a les persones.
  • Avaluació dels tractaments.
  • Educar totes les persones implicades per solucionar el problema amb les plagues

Altres serveis

Desinfecció

Tècnica de sanejament que té com a finalitat la destrucció de microorganismes patògens (bacteris, virus, fongs i protozous) en tots els ambients

Control de plagues urbanes

Som experts en el control integral de plagues urbanes, fent servir productes respectuosos amb el medi ambient, la salut de les persones i animals...

Gestió de residus

Plans de gestió i recollida selectiva de residus: càrnics, sanitaris, hospitalaris, medicaments caducats, químics, peribles...

Més informació

Vols informació personalitzada? Contacta amb nosaltres sense compromís!

    Create your account