Enginyeria de l’aigua

enginyeria de l’aigua andorra

Al departament disposem d’un equip d’enginyers, tècnics i operaris especialitzats en enginyeria de l’aigua i destinats a realitzar tot tipus de treballs relacionats amb els sistemes d’aigües potables i aigües residuals:

Enginyeria de l’aigua: manteniments i tractaments d’aigua

  • Manteniment d’instal·lacions d’aigua potable, aigües residuals i superficials, així com telegestió, descontaminació i neteja: Pistes d’esquí, hotels, centres esportius, centres educatius, àrees de servei, ETAP, EDAR, Separadors de greixos, Separadors d’hidrocarburs, Estacions de control d’aigua superficial, etc.
  • Tractament de potabilització i condicionament de l’aigua: filtració, desinfecció amb clor, ultraviolats, ozó, etc.
  • Subministrament de productes per al tractament d’aigües de consum, piscines i equips de mesura.

Enginyeria de l’aigua: disseny i execució d’instal·lacions

  • Disseny i assessorament tècnic de projectes d’instal·lació d’aigües potables i residuals en ETAP, EDAR, Separadors de greixos i Separadors d’Hidrocarburs.
  • Execució d’Instal·lacions de sistemes d’aigua potable i residual. Treballs en xarxa, peritatges, mesura de cabals, instrumentació i detecció de fuites.

Altres serveis

Desinfecció

Tècnica de sanejament que té com a finalitat la destrucció de microorganismes patògens (bacteris, virus, fongs i protozous) en tots els ambients

Seguretat alimentària

Plans d’autocontrol alimentari, assessorament sobre seguretat i auditories alimentàries, verificació de la seguretat de la cadena alimentària...

Gestió ambiental

Assessorament, gestió i tramitació de documents administratius, serveis enfocats a analitzar la qualitat i impacte ambiental de sòls, aigües, aire...

EPARCO à la conquête de l’ouest

Més informació

Vols informació personalitzada? Contacta amb nosaltres sense compromís!

    Create your account