Enginyeria de l’aigua

enginyeria de l’aigua andorra

Al departament disposem d’un equip d’enginyers, tècnics i operaris especialitzats en enginyeria de l’aigua i destinats a realitzar tot tipus de treballs relacionats amb els sistemes d’aigües potables i aigües residuals:

Enginyeria de l’aigua: manteniments i tractaments d’aigua

  • Manteniment d’instal·lacions d’aigua potable, aigües residuals i superficials, així com telegestió, descontaminació i neteja: Pistes d’esquí, hotels, centres esportius, centres educatius, àrees de servei, ETAP, EDAR, Separadors de greixos, Separadors d’hidrocarburs, Estacions de control d’aigua superficial, etc.
  • Tractament de potabilització i condicionament de l’aigua: filtració, desinfecció amb clor, ultraviolats, ozó, etc.
  • Subministrament de productes per al tractament d’aigües de consum, piscines i equips de mesura.

Enginyeria de l’aigua: disseny i execució d’instal·lacions

  • Disseny i assessorament tècnic de projectes d’instal·lació d’aigües potables i residuals en ETAP, EDAR, Separadors de greixos i Separadors d’Hidrocarburs.
  • Execució d’Instal·lacions de sistemes d’aigua potable i residual. Treballs en xarxa, peritatges, mesura de cabals, instrumentació i detecció de fuites.

Altres serveis

Enginyeria de l’aigua

Tractaments de potabilització i condicionament de l’aigua, peritatges, mesura de cabals, detecció de fuites per correlació, assessorament tècnic...

Control de plagues urbanes

Som experts en el control integral de plagues urbanes, fent servir productes respectuosos amb el medi ambient, la salut de les persones i animals...

Desratització

Confeccionem un pla d'actuació personalitzat en casos de desratització: mesures que impedeixin l'accés o reproducció, instal·lació de dispositius...

EPARCO à la conquête de l’ouest

Més informació

Vols informació personalitzada? Contacta amb nosaltres sense compromís!

    Create your account