Laboratori d’anàlisi

Guants amb microscopi analitzant mostra Laboratori analisis andorra - Ecotècnic Andorra

El laboratori d’anàlisi d’Ecotécnic ofereix un servei que va més enllà d’entregar uns simples resultats. Tot el coneixement dels tècnics es posa a disposició del client, per tal que el control analític vagi sempre acompanyat d’una interpretació de resultats, i una proposta d’actuació en cas que sigui necessària. Aquesta proximitat i compromís amb el client generen un valor afegit clau en un servei d’aquestes característiques, la confiança.

S’ofereix el servei, que inclou des de l’anàlisi de l’aigua seguint la normativa vigent, fins al subministrament dels productes i equips de tractament, passant per tot l’assessorament i estudi de cada cas en particular.

Paràmetres analitzats

  • Fisicoquímics: pH, conductivitat, terbolesa, Duresa, Nitrats, Nitrits, Amoni, Clor, Clorurs, Sulfats, Sodi, Magnesi, Calci, DQO, Fosfats, Sòlids en Suspensió…
  • Microbiològics: Aerobis, Coliforms, E.Coli, Enterobactèries, Clostridis

S’analitzen els diversos paràmetres que marca la legislació vigent per al control de piscines, tant de l’aigua com de l’ambient en casos de piscines cobertes. Ecotècnic també realitza actuacions correctores en cas necessari, o distribueix els productes adequats per a dur a terme un autocontrol.

Elaboració de plans d’autocontrol de les zones de bany.

Paràmetres analitzats
Increment oxidabilitat al permanganat, Amoni, Terbolesa, pH, Coliforms, E.coli, Pseudomonas…

S’analitzen els diversos paràmetres que marca la legislació vigent per al control dels diferents abocaments, dels fangs de les estacions depuradores, dels separadors d’hidrocarburs, dels separadors de greixos i de les fosses sèptiques. Ecotècnic també realitza actuacions correctores en cas necessari i manteniments dels equips.

S’analitzen els diversos paràmetres que marca la legislació vigent per al control d’aigües de calderes i sistemes de refrigeració, aigües de procés, aigües superficials, aigües subterrànies i habitats aquàtics.

Es realitzen anàlisis de Legionel·la a tot tipus d’instal•lacions. A la vegada, en cas de detectar resultats positius, es determina si es tracta de L.pneumophila i a quin serogrup pertany la bactèria detectada. Ecotècnic també és una empresa autoritzada per a realitzar programes de prevenció de la legionel•losi i poder realitzar les accions oportunes en cas de necessitat.
Elaboració de plans de prevenció i control de legionel·la

El control de superfícies es realitza principalment en dos àmbits, en la verificació dels processos de neteja i desinfecció de centres sanitaris o similars, i com a requisits del programa d’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) en la indústria alimentària. El laboratori de Ecotècnic realitza anàlisis adequats per a cada àmbit, adaptats a les necessitats del client.

Paràmetres analitzats
Bactèries aeròbies, Fongs i llevats…

Es realitzen anàlisis microbiològics de plats preparats del grup A i B, de carn picada, preparats càrnics i d’aliments amb tractaments tèrmics i sense tractament tèrmic, segons marca la normativa vigent.

Paràmetres analitzats
Bactèries aeròbies a 30ºC, Enterobacteries, Escherichia coli, Staphylococcus, Salmonella spp i listeria monocytogenes.

Altres serveis

Seguretat alimentària

Plans d’autocontrol alimentari, assessorament sobre seguretat i auditories alimentàries, verificació de la seguretat de la cadena alimentària...

Control de serps

Accions per prevenir i controlar les serps amb repel·lents, no tòxics i respectuós amb el medi ambient, persones i animals de companyia.

Desinfecció

Tècnica de sanejament que té com a finalitat la destrucció de microorganismes patògens (bacteris, virus, fongs i protozous) en tots els ambients

Més informació

Vols informació personalitzada? Contacta amb nosaltres sense compromís!

    Create your account