Seguretat alimentària

Seguretat Alimentària

Plans d’autocontrol alimentari

 • Plans d’autocontrol alimentari basats en l’APPCC per garantir que els productes que s’elaboren, es transformen i es distribueixen són segurs, i per verificar la seguretat de la cadena alimentària.
 • Auditories higièniques i verificació del sistema APPCC, control higiènic a bars, restaurants, hospitals, escoles, llars d’infants, hotels, entre d’altres, amb la finalitat de minimitzar el risc d’intoxicacions alimentàries, i avaluació del sistema APPCC i implantació de millores.
 • Anàlisis de productes elaborats.
 • Elaboració i implantació de plans de neteja i desinfecció.
 • Subministrament de productes.
 • Assessorament en legislació i peritatges judicials, disseny d’instal·lacions alimentàries.
 • Assessorament tècnic en seguretat, prevenció i higiene alimentària, gestió de registre sanitari i de comerç.
 • Assessorament nutricional.
 • Adaptació i millora del sistema APPCC, control dels riscos que poden aparèixer al llarg de la cadena alimentària.
 • Anàlisi de productes elaborats, manipuladors i superfícies de treball per determinar els microorganismes en els aliments, les superfícies i els manipuladors d’aliments.
 • Elaboració i implantació de plans de neteja i desinfecció.
 • Valoració dels productes de neteja i desinfecció utilitzats i explicació detallada de com s’han d’utilitzar correctament segons les dilucions.

Assessorament sobre seguretat alimentària

 • Legislació, informes i peritatges judicials.
 • Disseny d’instal ·lacions alimentàries.
 • Assessorament tècnic en seguretat, prevenció i higiene alimentària.
 • Gestió de registres sanitaris i de comerç i assessorament nutricional.

Auditories alimentàries online per l’autocontrol i l’auditoria amb selfaudit

 • Més control per part dels responsables.
 • Més tranquil·litat per part de la direcció.
 • Base de dades informatitzada.
 • Més fiabilitat! Seguiment en temps real.
 • Alertes tant als responsables com als consultors i/o parts implicades.
 • Major seguretat i control del producte final.
 • Sistema que s’adequa a qualsevol tipus d’establiment i d’activitat alimentaria independentment de la seva grandària i volum de producció.
Altres serveis

Desinsectació

Identifiquem i fem una inspecció inicial, mantenim una avaluació de les zones tractades i assessorem sobre les mesures de desinsectació existents

Gestió de residus

Plans de gestió i recollida selectiva de residus: càrnics, sanitaris, hospitalaris, medicaments caducats, químics, peribles...

Control integrat de plagues

Prevenció per evitar plagues, seguiment de les plagues... són alguns dels serveis del control integrat que oferim a Ecotècnic

SELFAUDIT: eina per la digitalització de les auditories, controls i registres per la seguretat alimentària

El servei de SELFAUDIT optimitza el control de la seguretat alimentària estalviant temps i diners als usuaris.
Amb Selfaudit: Simplifica. Automatitza. Optimitza.
Nou programari de control intel·ligent per autogestionar les dades del teu sistema APPCC.
T’imagines connectar totes les dades relacionades amb la Seguretat alimentària, sincronitzar-les i millorar l’eficiència del teu negoci?

Més informació

Vols informació personalitzada? Contacta amb nosaltres sense compromís!

  Create your account