Seguretat alimentària

Aliments saludables Seguretat Alimentària - Ecotècnic Andorra

Plans d’autocontrol alimentari

 • Plans d’autocontrol alimentari basats en l’APPCC per garantir que els productes que s’elaboren, es transformen i es distribueixen són segurs, i per verificar la seguretat de la cadena alimentària.
 • Auditories higièniques i verificació del sistema APPCC, control higiènic a bars, restaurants, hospitals, escoles, llars d’infants, hotels, entre d’altres, amb la finalitat de minimitzar el risc d’intoxicacions alimentàries, i avaluació del sistema APPCC i implantació de millores.
 • Anàlisis de productes elaborats.
 • Elaboració i implantació de plans de neteja i desinfecció.
 • Subministrament de productes.
 • Assessorament en legislació i peritatges judicials, disseny d’instal·lacions alimentàries.
 • Assessorament tècnic en seguretat, prevenció i higiene alimentària, gestió de registre sanitari i de comerç.
 • Assessorament nutricional.
 • Adaptació i millora del sistema APPCC, control dels riscos que poden aparèixer al llarg de la cadena alimentària.
 • Anàlisi de productes elaborats, manipuladors i superfícies de treball per determinar els microorganismes en els aliments, les superfícies i els manipuladors d’aliments.
 • Elaboració i implantació de plans de neteja i desinfecció.
 • Valoració dels productes de neteja i desinfecció utilitzats i explicació detallada de com s’han d’utilitzar correctament segons les dilucions.

Assessorament sobre seguretat alimentària

 • Legislació, informes i peritatges judicials.
 • Disseny d’instal ·lacions alimentàries.
 • Assessorament tècnic en seguretat, prevenció i higiene alimentària.
 • Gestió de registres sanitaris i de comerç i assessorament nutricional.

Auditories alimentàries online per l’autocontrol i l’auditoria amb selfaudit

 • Més control per part dels responsables.
 • Més tranquil·litat per part de la direcció.
 • Base de dades informatitzada.
 • Més fiabilitat! Seguiment en temps real.
 • Alertes tant als responsables com als consultors i/o parts implicades.
 • Major seguretat i control del producte final.
 • Sistema que s’adequa a qualsevol tipus d’establiment i d’activitat alimentaria independentment de la seva grandària i volum de producció.
Altres serveis

Desratització

Confeccionem un pla d'actuació personalitzat en casos de desratització: mesures que impedeixin l'accés o reproducció, instal·lació de dispositius...

Enginyeria de l’aigua

Tractaments de potabilització i condicionament de l’aigua, peritatges, mesura de cabals, detecció de fuites per correlació, assessorament tècnic...

Control integrat de plagues

Prevenció per evitar plagues, seguiment de les plagues... són alguns dels serveis del control integrat que oferim a Ecotècnic

SELFAUDIT: eina per la digitalització de les auditories, controls i registres per la seguretat alimentària

El servei de SELFAUDIT optimitza el control de la seguretat alimentària estalviant temps i diners als usuaris.
Amb Selfaudit: Simplifica. Automatitza. Optimitza.
Nou programari de control intel·ligent per autogestionar les dades del teu sistema APPCC.
T’imagines connectar totes les dades relacionades amb la Seguretat alimentària, sincronitzar-les i millorar l’eficiència del teu negoci?

Més informació

Vols informació personalitzada? Contacta amb nosaltres sense compromís!

  Create your account