Notícies d'Ecotècnic

T’acostem les darreres innovacions del sector mediambiental i agroalimentari a escala nacional i internacional.

ECOTÈCNIC: EXPERTS EN CONTROL DE PLAGUES

Una correcta gestió de residus pot aportar nombrosos beneficis a les empreses, com ara: una major eficiència en tots els seus processos,…

La correcta gestió de residus en les empreses, un benefici per a tots

Una correcta gestió de residus pot aportar nombrosos beneficis a les empreses, com ara: una major eficiència en tots els seus processos,…

Factors a tenir en compte en la desinfecció de piscines

La desinfecció contínua de l'aigua de les piscines és necessària per eliminar el risc de contaminació amb virus, bacteris o paràsits, i…

Les xinxes del llit en temps de COVID-19

L'activitat global de les xinxes del llit (Cimex lectularius) s'ha vist disminuïda o alentida en els últims mesos a causa de l'absència…

Covid-19 i seguretat alimentària

Tot i la gran escala de la pandèmia, no hi ha hagut informes de la transmissió COVID-19 a través del consum d'aliments…

Create your account