Covid-19 i seguretat alimentària

Noia amb mascareta, guants i ulleres comprant platans Seguretat alimentaria- Ecotècnic Andorra

Risc d’infecció alimentària

Quin és el risc d’infecció per COVID-19 en els aliments?

Tot i la gran escala de la pandèmia, no hi ha hagut informes de la transmissió COVID-19 a través del consum d’aliments fins a la data. Per tant, l’Autoritat Europea de seguretat alimentària manifesta que no hi ha evidència  de que els aliments suposin un risc per a la salut pública en relació amb el COVID-19. La via principal de transmissió de COVID-19 és persona-a-persona, principalment a través de gotetes respiratòries que secreten les persones contagiades mitjançant esternuts, tos o exhalant.

Com a operador de negoci alimentari, puc demanar garanties als meus proveïdors en relació amb COVID-19?

No. Una certificació “lliure de virus” no es pot justificar, ja que no hi ha evidència de que l’aliment suposi un risc per a la salut pública en relació a COVID-19. Per tant, qualsevol sol·licitud d’aquestes garanties és desproporcionada i, per tant, no és acceptable.

Quin és el risc que pot tenir un envàs alimentari de contenir COVID-19 ?

Segons un estudi recent es va poder saber que l’agent causal del COVID-19 (SARS-CoV-2) persisteix fins a 24 hores en cartró i fins a diversos dies en superfícies dures com l’acer i els plàstics en ambients experimentals (p.e. humitat relativa i temperatura controlades). No hi ha evidència de que els envasos exposats a diferents condicions ambientals siguin contaminats i que per tant, transmetin la infecció. No obstant això, per abordar les preocupacions de que el virus es pot transmetre a través de la pell (per exemple, tocant la cara), les persones que manipulen l’embalatge, inclosos els consumidors, han de complir amb l’orientació de les autoritats de salut pública sobre les bones pràctiques d’higiene, incloent el rentat de mà regular i eficaç.

Producció d’aliments

La indústria agroalimentària pren mesures per evitar que els aliments que produeixen o distribueixen estiguin contaminats pel virus?

Normes d’higiene estrictes ja regeixen la producció d’aliments a la UE i la seva aplicació està subjecta a controls oficials. Totes les empreses alimentàries han d’aplicar-les. Els controls d’higiene a implementar pels operadors de negoci alimentari estan dissenyats per evitar la contaminació dels aliments per qualsevol patogen, i per tant, també tindrà com a objectiu prevenir la contaminació dels aliments pel virus responsable del COVID-19. Les accions formatives periòdiques a les empreses alimentàries en tots aquests requisits són obligatòries perquè les persones que treballen en la indústria alimentària sàpiguen treballar higiènicament.

Entre les bones pràctiques higièniques exigides en totes les etapes de la producció d’aliments, són d’especial rellevància la neteja i, si escau, la desinfecció d’instal·lacions i equipaments alimentaris entre lots de producció, evitar la contaminació creuada entre categories d’aliments i en les diferents etapes del procés (per exemple, aliments crus i cuinats), higiene personal com rentar-se i desinfectar-se les mans, ús de guants i màscares quan es requereixi, ús de roba i calçat especial, o quedar-se a casa, lluny del lloc de treball sempre que una persona es trobi malament.

A més, en el context actual, les empreses alimentàries han de limitar els seus contactes externs a l’absoluta necessària, per exemple, amb proveïdors o camions, mantenint la distància dels conductors.

El bloqueig pot limitar els controls d’aplicació de la higiene en les empreses alimentàries. Fa això debilitar la seguretat dels aliments en general?

Tot i que els controls oficials formen part d’una cadena de seguretat de l’aliment, les limitacions actuals (incloent-hi el possible ajornament a base de riscos d’algunes activitats de control oficials) no es considera que afectin a la seguretat dels aliments. Ja que, en primer lloc es basen en el compromís de tots els implicats en la cadena alimentària, de la granja a la taula, amb la principal responsabilitat de que la seguretat alimentària s’aconsegueix principalment a través de mesures preventives (bones pràctiques higièniques). Els operadors d’empreses alimentàries han de demostrar que aquestes mesures preventives estan sempre en marxa durant la producció d’aliments i que són efectives mitjançant comprovacions i proves en el seu procés productiu i alimentari (els anomenats autocontrols). A la vegada, tot el procés serà inspeccionat per les autoritats de seguretat alimentària. Fins i tot quan el bloqueig pugui afectar a les modalitats dels controls oficials, no afectarà a la seguretat dels aliments produïts. En aquest sentit, la Comissió va adoptar una regulació que permet als Estats membres dur a terme accions de control de manera compatible amb les restriccions de moviment per limitar la propagació del COVID-19, tenint en compte les salvaguardes adequades, de manera que la seguretat alimentària no es vegi compromesa. Aquestes mesures s’aplicaran durant dos mesos i es revisaran en funció de la informació dels Estats membres.

Què passa si un treballador de l’empresa alimentària està infectat amb COVID-19?

S’han establert protocols específics dins de la indústria de processament d’aliments per salvaguardar la salut dels treballadors. Aquestes mesures, complementen a les pràctiques habituals d’higiene dels aliments i a les pràctiques de seguretat dels treballador i a més, s’adapten a la possibilitat sobre el terreny. Aquestes mesures inclouen el distanciament social. Per altra banda, a la feina i sempre i quan aquesta distància no es pugui mantenir es farà ús de pantalles de protecció, s’evitarà el contacte entre els conductors de camions i es disposarà de desinfectants de mans.

A més, s’organitzarà treballar en torns per tal de garantir l’assistència dels treballadors estrictament necessaris a la instal·lació o bé, quan sigui possible treballar des de casa. Sota les recomanacions especials per a COVID-19, qualsevol persona que presenta símptomes indicatius de COVID-19 s’ha de quedar a casa, per evitar la propagació de virus.

En el cas de que les persones puguin estar infectades però no presentar la malaltia, és a dir, ésser portadors asimptomàtics del virus, la legislació existent minimitza el risc de partícules de virus que entren en contacte amb els aliments, ja que cada persona que treballa en una àrea de manipulació d’aliments ha de mantenir un alt grau d’higiene personal incloent així l’ús adequat, net i, en cas necessari, de roba protectora i aplicar constantment bones pràctiques d’higiene (rentat de mans regular, no es permeten conductes inhigiènics com esternuts o tos en produir o manipular els aliments).

Hi ha totes les raons per creure que les mesures de sanejament existents són tan eficaços en COVID-19 com en altres risks4 microbiològics. A més, les empreses alimentàries han de realitzar mesures higienàries addicionals quan escaigui, sobre la base del risc, més en el cas que un empleat resulta positiu per al virus. Aquestes mesures, combinades amb el fet que els aliments no se sap que són una font de transmissió, proporcionen garantia sobre la seguretat de la producció d’aliments.

Hi pot haver escassetat de desinfectants de mà a causa de problemes de distribució. Com es pot abordar en un negoci alimentari?

La legislació de seguretat alimentària de la UE requereix que tots els operadors de negocis d’aliments garanteixin que els seus treballadors prenguin les mesures higièniques adequades. Això inclou que el rentat de mans amb sabó sigui freqüent. Quan és necessària la desinfecció addicional, s’ha d’utilitzar com s’indica. En el cas d’escassetat, les autoritats locals de seguretat alimentària consideraran aquests problemes cas per cas i poden ajudar a les empreses a trobar alternatives segures alternatives per tal de que la seguretat alimentària quedi assegurada. Aquestes podrien incloure l’ús de productes alternatius o garantir un rentat de mans amb sabó més freqüent.

Com a operador de negoci alimentari, com protegeixo els meus treballadors d’infectar-se?

Els operadors d’empreses alimentàries han de formar als treballadors sobre com utilitzar adequadament els equips de protecció personal i recordar-los la important ancià de seguir les instruccions sobre la higiene personal i el distanciament social durant els descansos en la jornada laboral.

Alimentació als comerços

Puc contagiar-me a través del maneig dels aliments per persones que poden estar infectades?

D’acord amb les agències de seguretat alimentària en els Estats membres de la UE, és molt poc probable que les persones es contagiïn de COVID-19 com a conseqüència de la manipulació d’aliments. L’Autoritat Europea de seguretat alimentària va declarar que actualment no hi ha evidència de que l’aliment sigui una font probable o una via de transmissió del virus.

Actualment, no hi ha informació disponible sobre si el virus responsable de COVID-19 pot estar present en els aliments, sobreviure allà i infectar a la gent. Al mateix temps, no hi ha proves fins a la data de que el menjar sigui una font o vehicle d’infecció, mentre que no hi ha dubte de que les persones malaltes actualment s’han infectat per contacte amb altres persones infectades.

Teòricament, com és el cas de qualsevol superfície de contacte contaminada per una persona infectada, ja sigui un mànec de la porta o una altra superfície, l’aliment també podria conduir a la contaminació indirecta a través del seu tacte. És per això que tothom ha de seguir les recomanacions de les autoritats de salut pública en el rentat de mans.
Els minoristes són conscients dels requisits d’higiene en el maneig dels aliments. El personal que necessita manipular els aliments (per exemple, tallar la carn, productes lactis, eviscerar peix, envasar fruites i hortalisses…) han de portar guants i reemplaçar-los freqüentment o bé rentar-se les mans amb sabó de forma freqüent.

Els consumidors també juguen un paper important. Com a pràctica general de bona higiene, els clients de les botigues no han de manipular l’aliment que no sigui el que pretenen comprar, per evitar contaminar-lo amb algun patogen que pugui estar present a les seves mans.

Com a detallista, com puc protegir-me a mi i als meus clients de ser infectats per altres persones quan visiten la meva botiga?

Assegureu-vos que les rutines d’higiene i neteja estiguin actualitzades i que garanteixin un compliment estricte, incloent-hi una clara comunicació sobre les normes de comportament d’higiene dels clients. També es recomana als detallistes que gestionin l’entrada de proveïdors externs de productes i serveis (neteja, etc.)

Com que el virus responsable de COVID-19 és principalment resistent a superfícies inerts com ara plàstic i acer inoxidable, es recomana que els minoristes netegin aquestes superfícies amb freqüència: per exemple, carros de la compra i lectors de codis de barres, desinfecció regular de les cistelles de la compra. Els detallistes poden convidar també els clients a portar les seves pròpies bosses de compra.

Tal com ho demanen moltes autoritats, s’ha de mantenir una distància física segura entre les persones, assessorades per autoritats sanitàries públiques, per exemple marcant el terra a determinats intervals i limitant el nombre de persones presents a la seva botiga. Els minoristes també poden recomanar als consumidors com utilitzar els carros de la compra per mantenir aquesta distància.
Cal evitar la degustació d’aliments per a campanyes promocionals.

En els establiments que tinguin un bon subministrament, els detallistes poden plantejar posar a la seva disposició una tovalloleta desinfectant o desinfectant a l’entrada i/o fins i tot distribuir guants d’ús individual en els cas de que la gent necessiti tocar aliments en botigues (com fruites o vegetals). Quan els minoristes proporcionin mesures de sanejament, han d’insistir en que els clients facin ús d’ells, i en el cas dels guants d’un sol ús, que es disposin d’ells adequadament.

Si es necessita servei cara a cara i no és possible mantenir una distància segura entre les persones, posar una pantalla de vidre o una pantalla protectora entre caixers i clients (per exemple, en les caixes de pagament). Per realitzar els pagaments, es recomana l’ús de la targeta de dèbit/crèdit , preferentment contactless, en lloc de diners en efectiu. També es recomana la sanitització periòdica del datàfon i de la cinta transportadora del caixer.

Aliment a casa

Puc contagiar-me pel consum de certs aliments?

D’acord amb les agències de seguretat alimentària en els Estats membres de la UE, és molt poc probable que vostè es pugui contagiar de COVID-19 com a conseqüència de la manipulació d’aliments. L’Autoritat Europea de seguretat alimentària va declarar que actualment no hi ha evidència de que l’aliment sigui una font de contagi o una via de transmissió del virus COVID-19.

Actualment, no hi ha informació disponible sobre si el virus responsable de COVID-19 pot estar present en els aliments, sobreviure allà i infectar a la gent. No obstant això, malgrat la gran escala de la pandèmia COVID-19, no hi ha hagut cap informe de transmissió del COVID-19 a través del consum d’aliments fins a la data. Per tant, no hi ha evidència que els aliments suposin un risc per a la salut pública en relació amb el COVID-19.

La via principal de transmissió del COVID-19 és de persona a persona, principalment mitjançant gotetes respiratòries que les persones infectades dissipen al esternudar, tossir o exhalar.

Puc fer alguna cosa a casa per minimitzar qualsevol risc potencial d’aliments que puguin transmetre el virus responsable de COVID-19?

Sí. En primer lloc, rentar-se bé les mans (veure tutorial sobre el rentat efectiu de mans) amb sabó i aigua tèbia abans i després de les compres és particularment important, ja que es vostè es protegirà, així com a altres persones.

És igualment important aplicar estrictament les normes d’higiene a la seva cuina, que en general protegeixen de la intoxicació alimentària.

Emmagatzemar els aliments adequadament (qualsevol contacte entre els aliments consumits evitar el contacte entre els aliments crus i cuinats), treure l’embalatge exterior abans de l’emmagatzematge mentre es conservi la informació clau, com és el cas de la data de caducitat.

Rentar sistemàticament les fruites i verdures amb aigua neta, especialment si no es cuina (COVID-19 no sobreviurà a cuinar).

Eviteu la contaminació per estris de cuina netejant-los acuradament amb detergent abans d’utilitzar-los per a diferents ingredients alimentaris.

Respectar les instruccions de cocció (temps, temperatura) dels aliments.
Renteu-vos les mans amb aigua tèbia i sabó abans de començar a preparar o cuinar aliments, així com després d’haver preparat menjar.

La nevera i les superfícies de la cuina s’han de netejar rutinàriament, però actualment amb major freqüència.

Les precaucions contra el COVID-19 no han de fer-nos oblidar d’aplicar les mesures adequades per evitar la intoxicació alimentària quan es cuina a casa ja que ens protegeixen de les malalties transmeses per aliments.

Què passa amb el menjar per a la meva mascota? Quin és el risc de COVID-19 la infecció de la meva mascota dels aliments per a mascotes?

D’igual manera amb el que passa amb al menjar humà, no hi ha hagut cap informe de transmissió de COVID-19 als animals mitjançant consum de menjar domèstic (veure punt 1,1). Aquesta avaluació també és vàlida per a pinsos per a animals de piscifactoria. Pel que fa a menjar per al consum humà, és molt improbable que es pugui contagiar de COVID-19 per menjar domèstic. Les recomanacions relatives a la manipulació dels paquets d’aliments per a mascotes són les mateixes que per al maneig de qualsevol altre paquet (veure punt 1,3).

 

Font del document:
EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR HEALTH AND FOOD SAFETY
Crisis management in food, animals and plants
Food hygiene
Covid-19 and food safety – 8 April 2020

Create your account