Covid-19 i seguretat alimentària

Noia amb mascareta, guants i ulleres comprant platans Seguretat alimentaria- Ecotècnic Andorra

Covid-19 i seguretat alimentària

4 anys enrere
Tot i la gran escala de la pandèmia, no hi ha hagut informes de la transmissió COVID-19 a través del consum d'aliments fins a la data. Per tant, l'Autoritat Europea de seguretat alimentària manifesta que no hi ha evidència  de que els aliments suposin un risc per a la salut pública en relació amb el COVID-19. La via principal de transmissió de COVID-19 és persona-a-persona, principalment a través de gotetes respiratòries que secreten les persones contagiades mitjançant esternuts, tos o exhalant.
Llegir més

Create your account