Tractaments de desinsectació

Tractaments de desinsectació andorra

La desinsectació és l’ús de diferents tècniques per a la lluita contra els artròpodes (insectes i aràcnids).
Ecotècnic realitza un programa d’identificació, inspecció inicial, mantenint una avaluació contínua de les zones tractades i assessorant als clients de totes les mesures que impedeixen el desenvolupament d’insectes, així com la seva reproducció.

Els insectes considerats d’interès comú en matèria de salut pública i dins de les activitats econòmiques són: les vespes, els corcs, les paneroles, les formigues, les mosques, els mosquits, les puces i qualsevol altre insecte que pogués esdevenir problemàtic per la salut pública.

Tipus de tractaments de desinsectació

Els diferents tractaments de desinsectació a realitzar, depenen de l’estat en què es troben les instal·lacions i la plaga a tractar.

  • Els mètodes no químics: L’ús de mesures preventives, correctives, mecàniques o físiques.
  • Insecticides bioracionals: En el cas de la utilització de mesures químiques, es donarà prioritat a la utilització de pesticides bioracionals que són de menor risc per a l’esser humà que els plaguicides tradicionals.
  • Tractaments dirigits: Com a regla general, els plaguicides s’apliquen de forma selectiva (aplicacions en esquerdes, zones humides, etc.)
  • Tractaments generalitzats (químics): Només quan no hi ha mesures de control alternatives, s’utilitzarà aquest mètode (aspersió, nebulització, etc.). Es fa entrega al client de tota la informació necessària (producte a utilitzar, el registre i la fitxa de seguretat, el temps de finalització del tractament, període de seguretat, etc.). Sempre amb les màximes mesures de seguretat.

Altres serveis

Desinfecció

Tècnica de sanejament que té com a finalitat la destrucció de microorganismes patògens (bacteris, virus, fongs i protozous) en tots els ambients

Desinsectació

Identifiquem i fem una inspecció inicial, mantenim una avaluació de les zones tractades i assessorem sobre les mesures de desinsectació existents

Control de plagues urbanes

Som experts en el control integral de plagues urbanes, fent servir productes respectuosos amb el medi ambient, la salut de les persones i animals...

Més informació

Vols informació personalitzada? Contacta amb nosaltres sense compromís!

    Create your account