ECOTÈCNIC: GESTIÓ DE LES DESPULLES EN UNA CARNISSERIA

Persones manipulant despulles càrniques , Ecotècnic Andorra

La gestió de les despulles en una carnisseria és un aspecte important per garantir la salut pública i la higiene en el lloc de treball.

Què són les despulles animals?

Les despulles són els restes d’animals que es generen després de la seva preparació per a la venda i el consum, i és important disposar d’elles de manera adequada per evitar la propagació de malalties i evitar problemes amb les autoritats sanitàries.

Com gestionar les despulles en una carnisseria?

Per gestionar adequadament les despulles en una carnisseria, és important seguir uns protocols específics i les regulacions sanitàries vigents. Primer de tot, les despulles s’han de separar dels altres residus de la carnisseria, com les papereres i les restes d’aliments, per evitar la contaminació. S’han de col·locar en contenidors adequats i etiquetats per identificar el contingut.

S’ha de comptar amb una empresa especialitzada?

Un element clau en la gestió de les despulles és la seva eliminació segura i higiènica. Això implica la recollida per part d’una empresa especialitzada en el transport i eliminació de residus, que ha de seguir les regulacions i estàndards adequats per garantir la seva eliminació segura. És important que les despulles siguin transportades en vehicles específics per a aquesta finalitat i que siguin eliminades en instal·lacions aprovades per a la gestió de residus.

La nostra recomanació

És important netejar i desinfectar les àrees on es manipulen les despulles, així com els estris utilitzats per manipular-les. Això ajudarà a evitar la propagació de malalties i a mantenir un ambient higiènic i segur per als treballadors i els clients.

En conclusió, la gestió de les despulles en una carnisseria és un aspecte important per garantir la salut pública i la higiene en el lloc de treball. És important seguir uns protocols específics i les regulacions sanitàries vigents, separar les despulles dels altres residus, col·locar-les en contenidors adequats i etiquetats, recollir-les per part d’una empresa especialitzada, netejar i desinfectar les àrees de treball i els estris utilitzats per manipular-les. Amb aquestes mesures, es pot garantir una gestió adequada de les despulles i mantenir un ambient higiènic i segur per als treballadors i els clients.

A Ecotècnic ens encarreguem del Transport i gestió de residus càrnics, establim l’òptim tractament dels subproductes animals tant carn com peix , donant solució a la problemàtica mediambiental. 

Facilitem la recollida dels mateixos a les polleries, triperies, carnisseries, peixateries, mercats, supermercats, botigues de carrer, sales d’especejament i d’elaboració, així com als centres de distribució.

Envia’ns un correu electrònic a , truca’ns a o envia’ns un formulari de contacte.

Envia’ns un correu electrònic a ecotecnic@ecotecnic.com  , truca’ns a  (+376) 800215 o envia’ns un formulari de contacte aquí.

PRESSUPOST GRATUÏT I SENSE COMPROMÍS AQUÍ

    Create your account