Serveis especialitzats en el sector mediambiental i agroalimentari

Oferim una àmplia gamma de serveis orientats a donar resposta a la creixent necessitat de preservació i protecció de la salut pública i del medi ambient a Andorra.

Tots Altres Laboratori Plagues

Biomassa

Fem instal·lacions de biomassa, venda i subministrament de pèl·let, oferim una àmplia gamma de calderes i estufes...

Control de plagues urbanes

Som experts en el control integral de plagues urbanes, fent servir productes respectuosos amb el medi ambient, la salut de les persones i animals...

Control de serps

Accions per prevenir i controlar les serps amb repel·lents, no tòxics i respectuós amb el medi ambient, persones i animals de companyia.

Control integrat de plagues

Prevenció per evitar plagues, seguiment de les plagues... són alguns dels serveis del control integrat que oferim a Ecotècnic

Desinfecció

Tècnica de sanejament que té com a finalitat la destrucció de microorganismes patògens (bacteris, virus, fongs i protozous) en tots els ambients

Desinsectació

Identifiquem i fem una inspecció inicial, mantenim una avaluació de les zones tractades i assessorem sobre les mesures de desinsectació existents

Desratització

Confeccionem un pla d'actuació personalitzat en casos de desratització: mesures que impedeixin l'accés o reproducció, instal·lació de dispositius...

Enginyeria de l’aigua

Tractaments de potabilització i condicionament de l’aigua, peritatges, mesura de cabals, detecció de fuites per correlació, assessorament tècnic...

Gestió ambiental

Assessorament, gestió i tramitació de documents administratius, serveis enfocats a analitzar la qualitat i impacte ambiental de sòls, aigües, aire...

Gestió de residus

Plans de gestió i recollida selectiva de residus: càrnics, sanitaris, hospitalaris, medicaments caducats, químics, peribles...

Laboratori d’anàlisi

Ecotécnic ofereix un servei d’anàlisi, més enllà d’entregar resultats. La proximitat i compromís amb el client són el nostre valor afegit.

Seguretat alimentària

Plans d’autocontrol alimentari, assessorament sobre seguretat i auditories alimentàries, verificació de la seguretat de la cadena alimentària...

Selfaudit APP

Eina per fer controls i auditories del lloc de treball. L’usuari pot crear els seus propis formularis de control per complir amb la normativa.

Més informació

Vols informació personalitzada? Contacta amb nosaltres sense compromís!

    Create your account