Serveis especialitzats en el sector mediambiental i agroalimentari

Oferim una àmplia gamma de serveis orientats a donar resposta a la creixent necessitat de preservació i protecció de la salut pública i del medi ambient a Andorra.

Tots Altres Laboratori Plagues

Biomassa

Fem instal·lacions de biomassa, venda i subministrament de pèl·let, oferim una àmplia gamma de calderes i estufes...

Control de plagues urbanes

Som experts en el control integral de plagues urbanes, fent servir productes respectuosos amb el medi ambient, la salut de les persones i animals...

Control de serps

Accions per prevenir i controlar les serps amb repel·lents, no tòxics i respectuós amb el medi ambient, persones i animals de companyia.

Control integrat de plagues

Prevenció per evitar plagues, seguiment de les plagues... són alguns dels serveis del control integrat que oferim a Ecotècnic

Desinfecció

Tècnica de sanejament que té com a finalitat la destrucció de microorganismes patògens (bacteris, virus, fongs i protozous) en tots els ambients

Desinsectació

Identifiquem i fem una inspecció inicial, mantenim una avaluació de les zones tractades i assessorem sobre les mesures de desinsectació existents

Desratització

Confeccionem un pla d'actuació personalitzat en casos de desratització: mesures que impedeixin l'accés o reproducció, instal·lació de dispositius...

Enginyeria de l’aigua

Tractaments de potabilització i condicionament de l’aigua, peritatges, mesura de cabals, detecció de fuites per correlació, assessorament tècnic...

Gestió ambiental

Assessorament, gestió i tramitació de documents administratius, serveis enfocats a analitzar la qualitat i impacte ambiental de sòls, aigües, aire...

Gestió de residus

Plans de gestió i recollida selectiva de residus: càrnics, sanitaris, hospitalaris, medicaments caducats, químics, peribles...

Laboratori d’anàlisi

Ecotécnic ofereix un servei d’anàlisi, més enllà d’entregar resultats. La proximitat i compromís amb el client són el nostre valor afegit.

Seguretat alimentària

Plans d’autocontrol alimentari, assessorament sobre seguretat i auditories alimentàries, verificació de la seguretat de la cadena alimentària...

Més informació

Vols informació personalitzada? Contacta amb nosaltres sense compromís!

    Create your account